Företags

Villkor

Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering vid inköp från Batterioutlet.se,Mobildelsoutlet.se och Starbrands AB.
Företaget Starbrands AB 556553-8054 driver och äger webbutikerna, nämt nedan Starbrands AB.

Vem som kan bli företagskund
Alla företag, organisationer, föreningar och offentliga förvaltningar (kommuner, statliga myndigheter osv) kan ansöka om att bli företagskund hos oss. Det som krävs är ett organisationsnummer, och för föreningar och stiftelser kan krävas årsredovisning och ett dokument (registreringsbevis, protokoll) där firmatecknare framgår.

Den som ansöker om faktura eller handlar mot faktura i ett företags eller en organisations namn ska vara behörig för detta i det företag eller den organisation som personen representerar.

Önskar du bli återförsäljare kontakta oss gärna för eventuella avtalspriser.

Sedvanlig kreditprövning görs.

Inköp
Godkända Företagskunder loggar enkelt in på vår webbutik och får ta del av rabatterade priser och fakturabetalning. Återförsäljare med avtalspriser kommer efter inlogg ha avtalade priser i webbutiken.

Betalning
Gjorda inköp faktureras till företaget 30 dagar netto, där betalningen skall vara Starbrands AB tillhanda senast på förfallodagen. Om betalning inte inkommit i rätt tid debiteras en kravavgift om f n 50 kr. Dessutom debiteras dröjsmålsränta på förfallet belopp med 2% per månad.Hela krediten kan också sägas upp för omedelbar betalning. Eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

Överlåtelse och pantsättning av fordran
Starbrands AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Starbrands AB har rätt att överlåta eller pantsätta fordran.

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda varor förbehålls Starbrands AB till dess att kunden till fullo betalat för varorna. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare försålda varor innan full betalning erlagts. Starbrands AB förbehåller sig rätten att återta varorna om kunden inte iakttar villkoren.

Behandling av kunduppgifter
Starbrands AB är ansvarigt för behandlingen av de kunduppgifter som lämnas in till Starbrands AB. Kunduppgifterna kommer att användas för att administrera köp och fakturering, samt i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera villkoren samtycker kunden till denna behandling av kunduppgifter.

Uppsägning och ändrad kreditlimit
Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Avtalet kan också sägas upp av Starbrands AB om det framkommer uppgifter som skulle kunna innebära att kunden vid förnyad kreditprövning ej skulle få sin kredit/fakturalimit beviljad. Starbrands AB äger också rätten att ändra beviljad köpgräns.

Upp till
50% rabatt under
Black Week