Skötselråd

Hur sköter jag mitt batteri

Våra

Skötselråd

Skötsel, laddning och vård av batterier.

Vi kan rekommendera att ni kikar på dessa kort filmer för att skapa er en uppfattning om hur man kan gå tillväga.
1. Hur du förvarar batterierna “How do I store m…” Länk
2. Hur du med startkablar startar med hjälp av en annan bil “How does a jump…” Länk
3. Hur du byter ett batteri ” How to change… Länk
4. Hur du väljer rätt batteri till din bil “Wich one is the …” Länk

1. Vätske, AGM och Gelbatterier.
2. NiMh och Li-ion batterier

1. Skötsel, laddning och vård av vätske, AGM samt Gelbatterier.

Skötsel
*Se till att polerna samt anslutningarna är rena.
*Håll batteriet rent då smuts och fukt leder till krypströmmar som sakta urladdar batteriet.
*Se alltid till att batteriet är fastspänt.
*Batteriets kapacitet minskar vid kyla. Använd det helst i rumstemperatur där så är möjligt.
*Sörj alltid för god ventilation.
*Batterier där korkarna kan öppnas för kontroll av elektrolyt nivån (syranivån) så skall denna kontrolleras regelbundet. Vätskenivån skall vara 10-15mm ovanför plattorna. Fyll vid behov på med destillerat avjoniserat batterivatten (ej batterisyra).
OBS! Öppna aldrig säkerhetsventilerna och försök aldrig att fylla på vatten i AGM och Gelbatterier.
*Djupurladda inte batterierna då dom tar allvarlig skada av detta med förkortad livslängd som påföljd.

Laddning
När du vill veta batteriets laddninstillstånd så kan du mäta vilospänningen. Denna ger en viss uppfattning om laddningstillståndet. Observera att batteriet måste stå ca. ett dygn innan det nått vilospänningen. Ett fulladdat batteri har en vilospänning beroende på batterityp på ca. 12,70V. 12,40V motsvarar 75%, 12,20V 50%, 11,80V 0%. 
Se tabell nedan!

Att mäta syravikten med en syraprovare är möjligt för dom öppna batterierna med korkar och en mera tillförlitlig mätnig då varje cell kan mätas för sig. 
Kontrollera syravikten efter laddningen genom att suga upp syra så att flottören flyter. 
Håll mätaren rakt (lodrätt) och i ögonhöjd vid avläsning.
Syravikten vid ett fulladdat batteri är 1,28 g/kubikcentimeter, 80% 1,24, 50% 1,17, 20% 1,10 och 10% 1,07. 
Se tabell nedan!

Ifall batteriet visar en lägre spänning än värdena i tabellen nedan, följande scenarion är troliga:
1. batteriet har varit utan laddning för länge
2. batteriet har en eller flera dåliga celler.

Tabell:
Laddningsstatus i relation till batterisyrans specifika vikt och spänning (varierar något beroende på batterityp och märke).

Laddningsstatus %Specfik syravikt vid + 20 grader           Spänning Volt
  6V12V
1001.2776,3712,73
901.2586,3112,62
801.2386,2512,50
701.2176,1912,37
601.1956,1212,24
501.1726,0512,10
401.1485,9811,96
301.1245,9111,81
201.0985,8311,66
101.0735,7511,51

 

AGM och GEL batterier ligger något högre, ca. 12,80V vid fulladdat 12,65V vid 75%, 12,00 vid 25% och 11,80 V vid 0%.
För. sk.öppna batterier med korkar som du kan öppna så skall dessa inte avlägsnas vid laddning.

Alla batterier har en viss självurladdnig. Laddningsgraden är dessutom ofta för låg pga. den mängd el-utrustning som vi har idag samt de korta körtider vi har. 
Man bör därför ladda upp batteriet med en separat laddare eller kontinuerlig underhållsladdare.
Använd en bra laddare som har en laddningskurva som är anpassad efter den batterityp AGM,Gel eller vanliga batterier med flytande syra. 
Se även till att laddaren är anpassad efter den batterikapacitet ditt batteri har. Använd inte en för liten laddare.

Om laddaren dessutom har en temperaturkompensation så är det bra för då anpassar den laddspänningen automatiskt till temperaturen (lägre temp.= högre laddspänning krävs och vice versa).
Om du är osäker på vilken laddare du kan ladda med, kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Laddningsaggregatets batterikontakter skall anslutas innan laddningen startas.
Kontrollera att laddningen är avslutad. Amperemätaren skall då visa noll eller nära noll och om det finns kontrollampor så är det oftast den gröna som indikerar fulladdat.
Slå av laddaren innan batterikontakterna frånskiljs efter laddningen.

Förvaring. Se även video ovan “How do I store…)
*Ladda batteriet fullt förrän du lägger undan det.
*Förvara batteriet svalt och torrt, dock ej i minusgrader. Självurladdnigen minskar med hälften för varje 10:de grad som temperaturen sänks.
*Om du avser förvara batteriet en längre tid så skall du koppla bort det från el-systemet. Tänk på att larm, klockor mm. som ofta är inkopplade på tex. sommarbilen i garaget under vintern sakta urladdar batteriet med mycket skadlig djupurladdning och sulfatering som påföljd.
*Om vilospänningen sjunker under 12,4V så måste batteriet laddas annars riskerar man skadlig sulfatering.
*Tänk på att ett batteri med låg spänning kan frysa sönder vid minusgrader.

Fryspunkten i grader Celcius är vid olika laddningsgrader:
– 100% laddat, -67grader Celsius
– 80% laddat, -45 grader Celcius
– 50% laddat. -16 grader Celcius
– 10% laddat, -7 grader Celcius

VARNING!
Se till att inga lösa metallföremål finns i närheten av batterierna, då dessa kan bli spänningsförande. Under laddningen bildas en explosiv gas (knallgas) i cellerna. Öppen eld eller glödande föremål får därför inte komma i närheten av batterierna.

2. Vård, skötsel och laddning av NiMh och Li-ion verktygsbatterier.
A. NiMh batterier. 
NiMh batterier kan återuppladdas upp till 1000 gånger men blir klart sämre efter några hundra laddcykler. Självurladdnigen är hög och varierar mellan 15-30% per månad vid lagring i rumstemperatur. Ladda därför NiMh batterierna med 2-3 månaders mellanrum om dom inte används. Kort livslängd beror främst på att batterierna uppladdats felaktigt då både över-och underladdning kraftigt påverkar livslängden.Låt därför inte batterierna bli för tomma. Laddnigen är därför extra viktig och att det sker på ett korrekt sätt. Ladda skall du med en laddare som har korrekta skyddsfunktioner bla. timer, negativ delta V och temperaturavkänning, allt för att förhindra en förkortad livslängd pga.överladdnig. Långsam laddnig är normalt sett bättre. Ta bort batteriet ur laddaren senast ett efter ett par dagar även om det är på sk. underhållsladdnig.Normal laddtid är batterikapciteten/laddströmmen x 120%.

Kortslutning kan få förödande konsekvenser då batteriet blir varmt och kan skapa övertryck som gör att det börjar läcka. 
Förvara därför inte batteriet i fickan med lösa mynt och nycklar. 
NiMh batterierna har ingen negativ minneseffekt.
Ta bort batteriet från maskinen om det inte skall användas på ett tag. 
Att batteriet blir varmt vid laddnig är normalt.

Allmän skötsel av NiMH batterier. 
Förvara batterierna svalt och torrt, bort från direkt solljus. 
Rumstemperatur är bra men inte kylen då det är fuktigt där. 
Vid längre tids förvaring skall du förvara dom under 30 grader Celcius. 
Använd eller ladda inte batterierna vid extrema temperaturer.

B. Li-ion verktygsbatterier.
Li-Ion är en av dom senare batterityperna och allt vanligare pga. förhållande kapacitet/vikt. Li-Ion klarar ca.3-500 återuppladdingar och håller ca.2-3 år. 
Batteriet har skydd mot överladding och överhettning. 
Laddtiden är ca. 80 minuter och då är batteriet så gott som fullladdat men för att nå helt fullt batteri så behöver det laddas ca. 3 timmar. 
Orsaken till detta är att laddningen sker logaritmiskt och till dom sista 20% åtgår det förhållandevis längre tid. 
Li-Ion batteriet har inget minne och det är därför bättre att många korta i- och urladdingar än att tömma det helt förrän laddng sker.
Li-Ion batterierna blir sämre av naturligt åldrande och av en aktiv användning.

Allmän skötsel av Li-ion verktygsbatterier. 
Förvara batterierna på en sval och torr plats, borta från värme och direkt solljus. Om du skall förvara dom länge skall du förvara Li-Ion batteriet till ca. 40-50% laddat och kallt men inte så kallt att dom fryser. Använd eller ladda inte batterierna vid extrema temperaturer.

Det beror på vilken laddare du har. Vi rekommenderar alltid en NI-MH laddare för bästa resultat. Vanligtvis brukar en gammal NI-CD laddare “underladda” ett NI-MH batteri och du får inte ut full kapacitet. Det finns laddare som ger en ordentlig laddning och även de som “överladdar” batteriet.

Många äldre laddare laddar batteriet en förutbestämd tid och stänger sedan automatiskt av. NI-CD har vanligtvis mindre kapacitet och laddaren stänger då av innan NI-MH batteriet är fulladdat. Detta skadar inte batteriet, men det blir inte riktigt fulladdat.

En annan vanlig laddare är de sk. “övernatts”-laddarna. Det tar ofta lång tid att ladda i denna typ av laddare. Har du idag exempelvis ett NI-CD på 1.2 Ah tar det mer än dubbelt så lång tid att ladda ditt nya NI-MH på 2.5 Ah. Med denna laddare kan du fulladda ditt batteri och det skadar heller inte batteriet om det inte sitter i laddaren för lång tid.

Har du en snabbladdare anpassad för NI-CD batterier ska du inte använda denna. 
Dessa laddare, som laddar batteriet under två timmar, kan överladda och skada ditt NI-MH. Du märker detta genom att batteriet blir mycket varmt efter bara 20-30 minuter.

Ett litium-jon-batteri är ett uppladdningsbart batteri där litiumjoner rör sig från den negativa elektroden till den positiva elektroden under urladdning och tillbaka vid laddning. Li-ion batterier använder en inlagrad litiumförening som en elektrodmaterial, jämfört med metalliskt litium som används i en icke-uppladdningsbart litiumbatteri. Elektrolyten, som gör det möjligt för jonisk rörelse, och de två elektroderna är de ingående komponenterna i ett litiumjoncell.

Ett litiumjonbatteri har en beräknad livslängd på 2 500 laddcykler med 80 procents restkapacitet. Det kan ställas mot ett blysyrabatteri som OM det laddas korrekt och sköts rätt klarar ungefär 1 200 cykler.