Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dina Rättigheter hos Batterioutlet.se

Vi vill informera dig om hur vi på Batterioutlet.se hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet enligt den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder och syftar till att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och rättvist sätt.

Vår Anpassning till GDPR

Vi har anpassat vår verksamhet och teknik för att följa de riktlinjer och föreskrifter som fastställts enligt GDPR. Detta innebär att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten för de personuppgifter som samlas in och lagras hos oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och leverera våra produkter och tjänster till dig som kund. Det inkluderar hantering av beställningar, fakturering, marknadsföring och kommunikation med dig.

Vilka personuppgifter samlas in och hur används de?

Dina personuppgifter lagras främst i samband med din beställning och används för att behandla och leverera din order. Det kan inkludera namn, adress, e-postadress och kontaktinformation. Vi använder även cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats.

Dina Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du som användare av våra tjänster flera rättigheter:

  • Rätt till information om vilka uppgifter som lagras om dig.
  • Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.
  • Rätt till radering av dina personuppgifter från våra register.
  • Rätt till begränsning av behandling av dina uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet och att flytta dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot viss behandling av dina uppgifter.
  • Rätt att lämna klagomål och begära skadestånd vid eventuell missbruk av dina uppgifter.

Mer Information och Kontakt

För ytterligare information om GDPR och dina rättigheter, vänligen besök Datainspektionens webbplats.

Vid frågor eller för att utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på:

Batterioutlet.se

E-post: [email protected]

Tack för att du väljer Batterioutlet.se för dina batteribehov. Vi värdesätter och respekterar ditt förtroende och din integritet.